Cardía är en vokalensemble som består av 29 sångare och vi finns i Guldhedskyrkan i Göteborg.

Cardía startades hösten 2005 och då var namnet redan bestämt. Det kommer från det grekiska ordet Kardia vilket betyder hjärta.  Namnet är viktigt för oss. Det ger en signal om vår inriktning och intention, vilka som är våra djupaste rötter.

Vår ambition då var att sjunga all repertoar utantill för att kunna vara helt närvarande, bli ett med musik och text oavsett vilken musikstil det handlar om. Detta mål har vi fortfarande liksom att kunna röra oss fritt röstmässigt mellan olika genrer. En sådan ambition kräver stora sångtekniska kunskaper hos körsångarna och därför arbetar vi medvetet med att kontinuerligt utveckla rösterna, där klang, placeringar och flöde är viktiga ingredienser i det sångtekniska arbetet.

Att ha en bred repertoar är viktigt för oss, vi tycker lika mycket om att sjunga verk av de stora mästarna som folkmusik, pop eller nutida musikstycken.

Eva Sundqvist är vår dirigent och det var även hon som startade Cardia. Eva är också arrangör och har skrivit många arrangemang till kören. Det har gjort att vi har fått en delvis egen repertoar, eget sound och en egen profil.

Det är numera en tradition för oss att varje år arrangera en Julkonsert i Annedalskyrkan och en vårkonsert i Guldhedskyrkan. Förutom det har vi de senaste åren arbetat fram en form som vi kallar Scenisk körkonsert där vi låter text av olika slag, såsom monologer, drama, reflektioner samverka med körens sånger och bli till en sammanhållen helhet med ett ärende, en berättelse i botten.

Vi sjunger också då och då på gudstjänster i församlingen.

Sist men inte minst är vårt samarbete med Guldkören och Kristallerna en dimension som betyder mycket för oss. I Guldhedskyrkan bedrivs sedan 70-talet en stor verksamhet för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Inom ramen för detta arbete finns en (integrerad) kör, Guldkören och en teater- och gestaltningsgrupp, Kristallerna. Vi har haft ett nära samarbete ända sedan Cardia startades. Varje termin har vi en konsert ihop.

Då och då genomför vi också större sceniska föreställningar som tex Skuggdans (2015/2016) eller Ett requiem för livet. (2008/2009)

Vi har också gjort en annorlunda och fantastisk kulturmötesresa tillsammans till Israel/Palestina (2010) där vi bla sjöng i Jerusalem och deltog i en två-dagars workshop i Birzeit på Västbanken.

Vi övar på tisdagkvällar mellan 19-21.30 i Guldhedskyrkan, Göteborg

Kontakt:
Eva Sundqvist:

eva.sundqvist@svenskakyrkan.se

0737-738627