Cardía är en vokalensemble som startades 2005 av Eva Sundqvist. Kören består av 29 körsångare och har en bred repertoar. Vi tycker lika mycket om att sjunga verk av de stora mästarna som att sjunga pop eller jazz och annat däremellan. Vi arbetar också medvetet med våra röster tekniskt för att kunna röra oss fritt och obehindrat mellan olika genrer.
Det är viktigt för oss att sjunga all musik utantill, för att kunna vara helt närvarande och bli ett med musik och text oavsett vilken musikstil det handlar om.

Förutom att vi arrangerar större sceniska vår- och julkonserter har vi arbetat fram en form som vi kallar Scenisk körkonsert där vi låter text av olika slag, såsom monologer, drama, reflektioner samverka med körens sånger och bli till en sammanhållen helhet med ett ärende, en berättelse i botten.

Vi sjunger också på gudstjänster.

Då och då genomför vi också större sceniska föreställningar som t.ex. ”Skuggdans” (2015/2016) eller ”Ett Requiem För Livet” (2008/2009). Vi har också gjort en annorlunda och fantastisk kulturmötesresa tillsammans till Israel/Palestina (2010) där vi bl.a. sjöng i Jerusalem och deltog i en två-dagars workshop i Birzeit på Västbanken.

Eva Sundqvist är fortfarande vår dirigent. Hon är också arrangör och har skrivit många körarrangemang. Det har gjort att vi har fått en delvis egen repertoar, eget sound och en egen profil.

Sist men inte minst ger vårt samarbete med Guldkören och Kristallerna en dimension som betyder mycket oss. I Guldhedskyrkan bedrivs sedan 70-talet en stor verksamhet för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Inom ramen för detta arbete finns en integrerad kör, Guldkören och en teater- och gestaltningsgrupp, Kristallerna. Vi har haft ett nära samarbete ända sedan Cardias startades. Varje termin har vi en konsert ihop.

Cardía kommer från det grekiska ordet Kardia vilket betyder hjärta.  Namnet är viktigt för oss. Det ger en signal om vår inriktning och intention, vilka som är våra djupaste rötter.

Vi övar på tisdag-kvällar mellan 19-21.30 i Guldhedskyrkan, Göteborg

Kontakt:
Eva Sundqvist:

Eva.sundqvist@svenskakyrkan.se
tel: 031-731 86 28, sms: 073-773 86 27